Blog dla wolontariuszy - szkolenia i kursy

W nowym blogu edukacyjnym wita Helena Maj. Witam Was z mojej małej miejscowości: Pietrowice Wielkie, województwo podlaskie. Od jdenastu lat spełniam się jako aktywista w ramach działających w moim mieście instytucji NGO – http://www.trener-zarzadzanie.com.pl, w których jestem aktywna w projektach: Rozwój firmy Wyspa Day Spa” poprzez stworzenie nowoczesnego i innowacyjnego centrum Spa , Nowoczesna hala zdjęciowa istotnym elementem budowania innowacyjności konkurencyjności firmy SQMStudio na rynku regionalnym i krajowym, Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy DORJA – JERCZY�?SKI” Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnego urządzenia do suszenia drewna i tarcicy., Wzrost potencjału rozwojowego i innowacyjności firmy poprzez wdrożenie systemu oceny zgodności wyrobów i oznakowania CE, ZAKUP INNOWACYJNEGO SPRZ�?TU STOMATOLOGICZNEGO W PRZEDSI�?BIORSTWIE INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA AGNIESZKA KUC-LANGE” i Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozyskania i przerobu kruszywa na potrzeby budownictwa drogowego i tradycyjnego, Wprowadzenie energooszczędnych okien z PCW za pomocą innowacyjnej linii technologicznej - szansą wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Fenetra, Rewitalizacja obszaru powojskowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. – Centrum Strzelectwa Sportowego., Budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku, Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I. . Już za chwilę napiszę mój premierowy program szkolenia.